Turvallinen asuminen

Avainturvallisuus

Avainten säilyttämisessä ja käsittelyssä tulee olla huolellinen. Avaimen katoamisesta on syytä ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle. Huoneistosi avaimella pääsee yleensä myös yhteisiin tiloihin, joten muidenkin omaisuus voi olla vaarassa avaimen kadottua.

Kotiovesi pitää saada sisäpuolelta auki ilman avainta. Tällä varmistetaan, että huoneistosta päästään hätätilanteessa asunnosta nopeasti ulos ilman avainta. Lukitusturvaa voi täydentää varmuuslukolla, rakoraudalla, saranatapeilla, ovisilmällä tai varmuusketjulla. Ennen asennusta tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään.

Paloturvallisuus

Suojaa kotisi tulipalolta

Tulipalot voitaisiin useimmiten estää ennalta, sillä yleensä ihmisen oma virheellinen toiminta on edesauttanut tulipalon syttymistä. Voit suojata kotiasi parhaiten toimimalla paloturvallisesti sähkölaitteiden, tulisijojen ja kynttilöiden kanssa. Huolehdi lisäksi näistä:

Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa

SPEK suosittelee, että palovaroittimet sijoitetaan kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen. Ylemmissä kerroksissa palovaroitin sijoitetaan makuuhuoneiden lisäksi portaikon yläpuolelle. Jokaisessa kerroksessa on kuitenkin oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti.

Huolehdi, että palovaroittimissa on toimiva paristo. Testaa palovaroitinten toiminta kuukausittain painamalla testinappia. Asukas vastaa toimivan palovaroittimen olemassaolosta.

Tunne tie turvaan – suunnittele poistumistiet huolella

Kaikkien asukkaiden on tunnettava kodin poistumisreitit tulipalotilanteessa. Ellei tulipalo ole reitin varrella, voidaan käyttää normaalia poistumistietä. Jos pelastautuminen ei ole sitä kautta mahdollista, perheenjäsenten on tiedettävä vaihtoehtoiset pelastautumisreitit.

Poistumisteiden on oltava myös esteettömät, sillä aikaa pelastautumiseen on vain pari, kolme minuuttia. Sopikaa myös yhteisestä kokoontumispaikasta. Sillä tavoin näette, että kaikki ovat päässet turvaan.

Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla ja opettele käyttämään niitä

Hanki kotiin riittävä määrä sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia. Sijoita ne niin, että ne ovat helposti saatavilla ja opettele myös käyttämään niitä. Sammuta palon alku, jos voit, mutta älä vaaranna omaa turvallisuuttasi.

Taloyhtiön paloturvallisuus on yhteinen asia

Paloturvallisuus on niin taloyhtiön kuin sen asukkaidenkin vastuulla.

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä

  • Vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset
  • Toimivat yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa.

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö

  • Laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon muiden vastuuhenkilöiden kanssa
  • Neuvoo ja opastaa asukkaita ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja toimimaan oikein tulipalon sattuessa.

Asukkaat

  • Huolehtivat kotiensa palovaroittimien toimintakunnosta
  • Ehkäisevät parhaalla mahdollisella tavalla tulipalon syttymisen

Lue lisää:
Pelastustoimen turvatietoa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietoa paloturvallisuudesta

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Isännöintitoimisto Oulu