Järjestysmääräykset

Asukkailla on oikeus käyttää asuntoaan haluamallaan tavalla taloyhtiön järjestysmääräysten puitteissa. Järjestysmääräykset on laadittu yleisen asumisviihtyvyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Asukkaiden on huolehdittava myös siitä, että heidän vieraansa noudattavat osaltaan taloyhtiön järjestysmääräyksiä.

Taloyhtiökohtaiset järjestyssäännöt hyväksytään yhtiökokouksessa. Taloyhtiön omien järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava myös yleistä järjetyslakia. Taloyhtiön järjestyssäännöt eivät saa olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämistä.

Myös vuokralaisella tulee olla tiedossa järjestysmääräykset. Järjestyssäännöt on hyvä laittaa vuokrasopimuksen liitteeksi ja huoneistokansioon. Järjestysmääräykset saa tarvittaessa isännöitsijältä.

Mikäli joku käyttäytyy jatkuvasti tai toistuvasti sääntöjen vastaisesti, taloyhtiön hallitus voi harkita varoituksen antamista ja jopa asunnon hallintaanottoa. Katso lisää Pihaparlamentti.fi

Yleinen hiljaisuusaika

Järjestyslaki ei tunne yleistä hiljaisuusaikaa. Yleensä taloyhtiöiden järjestyssäännöissä hiljaisuusajaksi on määritetty klo 22.00 – 07.00 välinen aika. Tällöin on kaikin tavoin vältettävä melun aiheuttamista huoneistossa ja huoneistonulkopuolella. Myös päiväaikaan on kiinnitettävä huomiota siihen, että tarpeetonta melua ei aiheuteta. Huomioitavaa on, että voimakkaammat äänet (mm. voimakas musiikki) kulkeutuvat suhteellisen helposti naapurihuoneistoihin häiriten naapureiden asumisrauhaa. Mikäli teillä on esimerkiksi jokin meteliä tuottava remontti menossa, on näistä fiksua tiedottaa naapureita etukäteen.

Lemmikit taloyhtiössä

Asukkaiden tulee huolehtia, että myöskään lemmikit eivät saa häiritä muiden asukkaiden asumisrauhaa.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran/kissan omistajan/haltijan on pidettävä koira/kissa taajamassa kytkettynä. Lisäksi omistajan/haltijan on pidettävä huolta siitä, että koiran/kissan ulosteet eivät jää ympäristöön. (katso järjestyslaki, 4 luku, 14§)