Isännöititoimisto Oulu

Isännöititoimisto Oulu, osakkeen omistaja ilmoittaa muutosyöstä kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, mikäli remontti vaatii muutostyöilmoituksen. Muutosytöhakemus toimitetaan isännöintitoimistolle. Hakemuksen läpi käymiseen menee aikaan noin viikko. Isännöitsijä pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Kun isännöitsijä on käynyt hakemuksen läpi, osakkeenomistaja tekee ilmoituksen remontista naapureille.

Naapureilla on mahdollisuus tässä vaiheessa puuttua remonttiin. Tämän jälkeen hallitus tarkastaa hakemuksen. Tähän saa varata aikaa n. 1 – 4 viikkoa. Hallitus voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Hallitus käyttää tarvittaessa asiantuntijaa ja nimeää valvojan, mikäli on tarvetta. Kun hakemus on hyväksytty hallituksessa, osakkeen omistaja voi hakea tarvittavan rakennusluvan. Kun kaikki luvat ovat kunnossa, remontin voi aloittaa. Remontin valmistuttua ilmoitus ja tarvittavat dokumentit isännöitsijälle.

Isännöititoimisto Oulu

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti yhtiölle, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin osiin tai naapurihuoneistoihin. Remontti-ilmoitus tulee jättää vähintään 3 viikkoa ennen suunniteltua remontin aloittamisajankohtaa, loma-aikoina vähintään 6 viikkoa ennen.

Ilmoitus tulee jättää isännöintitoimistolle Isännöititoimisto Oulu. Isännöintitoimistot Oulussa tai Limingassa ohjeistaa tai hoitaa itse ilmoituksen välittämisestä muille tarvittaville tahoille. Remontin tekijän on syytä ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn mahdollisesti aiheuttamasta haitasta. Ilmoitettavat asiat käyvät ilmi muutostyöhakemuksesta

Yhtiö päättää

Yhtiö päättää, valitaanko remontille ulkopuolinen valvoja. Yhtiö myös valitsee valvojan. Valvontakustannukset tulevat osakkaan maksettavaksi.

Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa, Isännöititoimisto Oulu. Ilmoittaminen käy helposti kohdasta palvelut/muutostyöilmoitus. Ilmoituksen voi jättää myös postitse. Isännöinti Oulu – Isännöintitoimisto Oulu –

Osakkeen omistajan tulee ilmoittaa muutostyöstä kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Alla on kerrottu muutostyön käsittelyn kulku. Käsittelyn kulku voi poiketa jonkin verran tästä mallista. Kaikki muutostyön käsittelystä aiheutuvat kustannukset tulevat osakkaan maksettavaksi.

Vaikka kysymys on suuresta kauppakeskuksen rakentamisesta tai yksiön huoneistoremontista, pätee kumpaankin rakennustapahtumaan sama ohje: Hyvää laatua ei voi saada, jos työ suunnitellaan puutteellisesti, urakkasuorituksen toteuttaa halvin mahdollinen toteuttaja, ilman riittävää pätevyyttä, urakkasuorituksen valvonta laiminlyödään ja suunnittelu- sekä toteutusaikataulusta tehdään epärealistinen.

On tärkeää, että suunnittelet remontin hyvin. Laadi realistisen aikataulu, johon selvität kaikkien vaiheiden kestot. Muista selvittää tarpeeksi ajoissa, mitä lupia remonttisi vaatii. Niiden saaminen voi viedä pitkiäkin aikoja, etenkin loma-aikoina. Muista varata aikaa myös mahdollisille katselmuksille. Käytä suunnittelussa apuna ammattilaista, vaikka se tuokin lisäkustannuksia remonttiin. Se säästää remonttityötunteja ja lisää remontin laatua.

Muutostyön käsittelyn kulku

Osakkeen omistajan tulee ilmoittaa muutostyöstä kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Alla on kerrottu muutostyön käsittelyn kulku. Käsittelyn kulku voi poiketa jonkin verran tästä mallista. Kaikki muutostyön käsittelystä aiheutuvat kustannukset tulevat osakkaan maksettavaksi.

Isännöititoimisto Oulu