Huoneistoremontit

Osakkaan on ilmoitettava huoneistonsa remonteista etukäteen

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti yhtiölle, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin osiin tai naapurihuoneistoihin. Alle olemme koonneet kysymyksiä, joita usein kysytään. Vasemmasta sivupalkista, huoneistoremonttipalkin alta, löydät lisää aiheeseen liittyvää tietoa.

Mitkä remontit pitää ilmoittaa?

Remonteista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin. Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat esim. kantavat seinärakenteet, hormistot, sähköjohdotukset, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmät, vedeneristeet, vesikalusteet, ilmastointi tai akustiikka. Katso listaus ilmoitettavista remonteista

Milloin pitää ilmoittaa?

Remontti-ilmoitus tulee jättää vähintään 3 viikkoa ennen suunniteltua remontin aloittamisajankohtaa, loma-aikoina vähintään 6 viikkoa ennen. Lue lisää ilmoituksen kulusta.

Milloin työt voidaan aloittaa?

Pienemmät korjaustyöt, joista ei ole pakko ilmoittaa eivätkä vaadi erillistä lupaa, voidaan aloittaa ilmoituksen jälkeen. Luvan vaativat korjaustyöt voidaan aloittaa, kun yhtiö (hallitus) on käsitellyt muutostyöhakemuksen, antanut siitä kirjallisen luvat ja mahdolliset lisäehdot työn toteuttamiseksi.

Jos muutostyö vaatii rakennusluvan, voidaan työ aloittaa vasta viranomaisen annettua rakennusluvan. Tällöin yhtiön antamien ehtojen lisäksi on noudatettava rakennuslupaviranomaisen ehtoja. Osakas vastaa rakennusluvan tuomista lisäkuluista sekä huolehtii lopputarkastuksen tilaamisesta viranomaiselta.

Kenelle pitää ilmoittaa?

Ilmoitus tulee jättää isännöintitoimistolle. Isännöintitoimisto ohjeistaa tai hoitaa itse ilmoituksen välittämisestä muille tarvittaville tahoille. Remontin tekijän on syytä ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn mahdollisesti aiheuttamasta haitasta.

Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, osakkas ilmoittaa muutoksesta heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin.

Mitä ilmoitetaan?

Ilmoitettavat asiat käyvät ilmi muutostyöhakemuksesta.

Miten ilmoitetaan?

Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa. Ilmoittaminen käy helposti muutostyöilmoituksella. Ilmoituksen voi jättää myös postitse.

Miten ja milloin remonttia valvotaan?

Yhtiö päättää, valitaanko remontille ulkopuolinen valvoja. Yhtiö myös valitsee valvojan. Valvontakustannukset tulevat osakkaan maksettavaksi. Lue lisää valvonnasta.

Tuleeko ilmoittamisesta kustannuksia?

Pelkkä ilmoitus on maksuton, jos muutostyöstä ei ole pakko ilmoittaa. Osakkaalta peritään remontin valvonnasta ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Miksi pitää ilmoittaa?

Uusi asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiöitä pitämään muutostyörekisteriä huoneistoissa tehtävistä remonteista. Rekisterin pitäminen on hallituksen vastuulla, joka käytännössä tilaa rekisterin ylläpidon isännöintiyritykseltä. Huoneistoissa tehdyt muutostyöt tulevat näkyviin isännöitsijäntodistukseen.

Lisätietoja?

Annamme mielellämme lisätietoja taloyhtiöillemme hyvistä käytännöistä ja yhtiökohtaisista remonttiohjeista.

Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuluttajaliitto ja Oikeusministeriö ovat yhdessä laatineet oppaan kunnossapito- ja muutostöiden ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista.

Isännöinti Oulu